घर > हाम्रोबारे >उत्पादन उपकरण

उत्पादन उपकरण

कारखानाको मुख्य उत्पादन उपकरणहरू समावेश छन्:

सीएनसी मेसिनिंग केन्द्र

सीएनसी खराद

सीएनसी मिलिङ मेसिन

तार काट्ने मेसिन

फिल्म काट्ने मेसिन

तातो फिल्म उत्पादन लाइन